Werkwijze

Stap 1: aanmelding
De aanmelding gebeurt via doorverwijzing of op eigen initiatief. Dit gebeurt bij voorkeur via het online contactformulier. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een verkennend gesprek. Alle gesprekken zijn op afspraak.

Stap 2: intake & onderzoek
Een intakegesprek is een eerste kennismakingsgesprek dat gericht is op het verkennen van de klachten. Indien nodig worden diagnostische instrumenten (o.a. vragenlijst,...) ingezet ter verheldering van de klachten. Een tweede intakegesprek kan nodig zijn.

Stap 3: Therapie
Afhankelijk van uw klachten wordt een therapie opgestart met als doel het verbeteren van uw klachten. Er wordt gewerkt volgens de principes van cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.