Therapie

In Rader wordt gewerkt volgens het model van cognitieve gedragstherapie en interventies vanuit de oplossingsgerichte therapie. 

 

In de therapie worden drie componenten als insteek vooropgesteld: gedachten, gevoelens en gedrag. 
Via gedachten (anders leren denken) en gedrag (bepaalde acties ondernemen) kunnen gevoelens (zoals depressieve of angstige gevoelens) aangepakt worden. Er worden oefeningen aangereikt om aan de slag te gaan met deze elementen.