Welkom

De keuze voor de naam van de praktijk "Rader" komt vanuit de metafoor van de tandwielen of raders. 

In therapie wordt vaak gewerkt rond gedachten (cognities), gevoelens (emoties) en gedrag (handelingen), drie belangrijke elementen in het functioneren van de mens.  Aangezien deze drie elementen elkaar voortdurend beïnvloeden, worden ze vaak voorgesteld als tandwielen.

In een ideale situatie, bewegen de tandwielen in de juiste richting.  Als je je goed voelt, kan je vaak positief denken over jezelf, anderen en over de toekomst.  Omgekeerd kunnen positieve gedachten ook zorgen voor een goed gevoel.  Positieve gevoelens en gedachten vertalen zich bijgevolg ook in je gedrag, je bent ondernemend en dat op zich zorgt voor plezier, nog meer ondernemen en positieve gedachten.  We spreken in dit geval van een positieve spiraal.

Mensen kunnen echter ook in een negatieve spiraal terecht komen.  Wanneer een tegenslag of een situatie zorgt voor negatieve gevoelens, worden mensen minder actief en ondernemend en hebben ze vaak sombere gedachten.  Negatieve gevoelens, die ook kunnen optreden zonder duidelijke aanleiding, beïnvloeden het handelen en het denken in negatieve zin.  Als mensen zich te lang in deze negatieve spiraal bevinden, wordt alles zwaarder en gaat men vaak gaan piekeren. Op dit punt zetten mensen de stap naar therapie.

Het kan ook voorkomen dat een tandwiel in positieve zin draait en een ander in negatieve zin, waardoor het functioneren toch stroef loopt.  Iemand kan zich bijvoorbeeld, ondanks het aanvangen van positieve activiteiten, toch waardeloos voelen en uiteindelijk helemaal ontredderd raken. Ook dit is een aanleiding om de stap naar therapie te zetten.